Cube Life: Island Survival Wiki
Advertisement

Uvedená tabuľka je vśeobecneným načrtom zakladných herných kategórií, na ich upresnenie by som potreboval znovu čítať scénar vo vlastných výpiskoch som sa svojho času dostal len do polovice aj tá už v pamäti zapadla prachom a tých pár poznámok čo mi zostali potrebuje podrobnú revíziu.

Bácha na Vlacha


Skôr ako sa začneme budovať akúkoľvek wiki všetky položky hernej grafiky so spoločnými charakteristikami (atribútmi) treba roztriediť do abecedne zoradených kategórií. Kategória je základným triediacim a štruktúrnym prkom každej wiku wiki. Správne zotriedená tabuľka je základom pre Pieskovisko s hernou grafikou


Kategória Atribúty
Cudzie postavy (Dedinčania, dedinčanky, dedinčatá, šľachta, duchovenstvo, remeselníci, kupci, pobehlice ) Počet životov, útočné a obranné číslo , temperament (agresívny, neutrálny, kladný), správanie sa k hernej postave, zvláštne schopnosti, korisť po zabití
Miesta () Veľkosť, dôležití obyvatelia, surovinové zdroje (rieky, jazerá, hory a doly, skrýše. zdroje nerastov, zvláštne miesta)
Postavy hráčov ( Kapitán a jeho družina, frajerky a otcovia mileniek, celá chudobná aj bohatá perepuť ) Počet životov, útočné a obranné číslo , silné stránky, slabiny, zvláštne schopnosti, korisť po zabití
Potraviny() Komponenty, trvanlivosť, výdatnosť, iné vlastnosti, cena pri nákupe, cena pri predaji
Prísady() Komponenty, trvanlivosť, výdatnosť, iné vlastnosti, cena pri nákupe, cena pri predaji
Rastliny() Trvácnosť, posiľňovacie, oslabovacie účinky, cena pri nákupe, cena pri predaji
Recepty() Prísady, posiľňovacie, oslabovacie účinky, cena pri nákupe, cena pri predaji
Stavby() odolnosť, cena za premájo, nákupná, cena, predajná cena
Stavebný materiál() Komponenty, trvanlivosť, cena pri nákupe, cena pri predaji
Suroviny() odolnosť, účel, cena pri nákupe, cena pri predaji
Výstroj (odevy, laná, biče, kotvy, nábytok, riad) Komponenty, trvanlivosť, nosnosť, cena pri nákupe, cena pri predaji
Zbrane() Komponenty, životnosť, útočné číslo, projektily (pri strelných zbraniach), iné vlastnosti, cena pri nákupe, cena pri predaji
Zbroje() Komponenty, životnosť, obranné číslo, iné vlastnosti, cena pri nákupe, cena pri predaji
Zvieratá() Počet životov, temperament (agresívny, neutrálny, kladný) útočné a obranné číslo, zvláštne schopnosti, korisť po zabití
Bacha na Vlacha


Ako prvé sa do wiki vkladajú všetky herné kategórie až potom sa vytvára Global Map (ak sa využije)

Bacha na Vlacha


Pri príprave tabuľky s kategorizanou hernou grafikou a jej vlastnosťami treba venovať samostatnú sekciu Reťazeniu zdrojov aby sa predišlo vzniku slepých stránok. Každá stránka wiki má niekam viesť a tvoriť previazaný hierarchický celok celok