Editing PosledneKolo

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

Please respect the rules of this wiki

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 5: Line 5:
 
{{Quote|Weinbergerov druhý zákon: Keby stavbári stavali tak, ako programátori píšu programy, prvý odkundes by dokázal rozvrátiť ľudskú civilizáciu. |Murphyho počítačové zákony}}
 
{{Quote|Weinbergerov druhý zákon: Keby stavbári stavali tak, ako programátori píšu programy, prvý odkundes by dokázal rozvrátiť ľudskú civilizáciu. |Murphyho počítačové zákony}}
   
=[[Účinná príprava]]=
+
==[[Účinná príprava]]==
   
 
Keď som sa pustil do poslednej revízie, napadlo ma, že podrobne popíšem celý postup výstavby wiki. Nech to zostane na úpi)cenie pozostalým a každého kto to bude chcieť po mne skúsiť.
 
Keď som sa pustil do poslednej revízie, napadlo ma, že podrobne popíšem celý postup výstavby wiki. Nech to zostane na úpi)cenie pozostalým a každého kto to bude chcieť po mne skúsiť.

Please note that all contributions to the Cube Life: Island Survival Wiki are considered to be released under the CC BY-NC-SA 3.0

Cancel Editing help (opens in new window)

Template used on this page: