Pomníček editora

From Cube Life: Island Survival Wiki
Jump to: navigation, search

Účinná príprava

Čo ma naučila pozícia wiki editora[edit | edit source]

My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.
~ list Ľudovíta Štúra J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853


Keď mi Steve zavolal, že má pre mňa prácu potešil ma lebo som rád užitočný, ale vôbec som netušil do čoho idem a čoskoro som tvrdo narazil. On-line príručka Gamepedia.com vyzerá ako návod k skladaciemu nábytku aj tak funguje. Keď ste v živote nezložili ani botník tak sa budete trápiť až kým to nevzdáte a kúpite si niečo hotové od poľských nábytkárov.

Nevzdal som sa, a palicu nado mnou nezlomili ani nekonečne trpezliví, ochotní a milí admini aj členovia editorskej komunity. Naveky zostanem ich dlžníkom. Taká miera veľkorysosti už dnes nie je na internete samozrejmosťou. Linuxoví nováčikovia by mohli rozprávať.


Poučenie prvé

Z on-line príručky ľubovoľnej wiki ani najrôznejších Youtube videí bez znalosti prostredia a pravidiel jeho fungovania veľa nepochopíte. Ani rozsiahly výukový portál Udemy nemá jediný kurz pre začínajúcich wiki editorov. Značkovací jazyk wiki - wikitext nie je HTML. Používa z neho len asi osem znakov inak má vlastný syntax a postupy. Podstatou wikitextu je indexácia takže by mal mať každý predmet v celkovej hierarchii wiki vlastnú stránku. Predmety s totožnými atribútmi sa dajú zoskupiť do slide boxu s jediným infoboxom čo značne zredukuje množstvo práce. Dôležité je aj zoznámenie sa s používateľským rozhraním enginu Mediawiki „Prelistoval“ som približne 6 kníh o editácii wiki, z toho prvú použiteľnú som objavil zhruba po roku, dovtedy som sa učil metódou pokus-omyl. Vážnemu záujemcovi o editáciu wiki prídu vhod tieto knihy:


Bez podrobnej prípravy je editácia wiki len nekonečným blúdením a zakopávaním o najrôznejšie technické obmedzenia enginu Mediawiki, ktorých je viac ako dosť takže pomoci od komunity ich nikto nevyrieši sám. Každý obrázok nech má popis, každý predmet svoje meno (ideálne totožné s názvom súboru), zoznam jeho atribútov, ktoré budú položkami infoboxu. Obrázky do Galérie by nemali byť tmavé, predmety by mali byť zotriedenie zostupne a vo vzájomných závislostiach.

(napr.: Strom má drevo, listy a ovocie: Z dreva sa robia palice z palíc dosky, z dosiek sa vyrábajú tieto a tieto drevené predmety, z listov tieto typy receptov, z konkrétneho ovocia tieto potraviny atď., atď. až do posledného zrnka štrku na zemi).

Editor sa potom vie sústredil výlučne na vkladanie jednotlivých postáv, predmetov či receptov pomocou vopred definovaného Infoboxu, galérie alebo šablóny s príslušnou kategóriou (môže ich byť niekoľko súčasne).


Poznámka o názvosloví a typografii

Engine Mediawiki je v jadre linuxový čo znamená, že rozlišuje medzi veľkými a malými písmenami v názve súboru: cervene jablcko.png a Cervene Jablcko.png pokojne môžu byť dva celkom rozdielne obrázky. Každý jazyk má svoje pravopisné pravidlá aj ustálené typografické zvyklosti. Napríklad priamu reč v slovenčine začíname úvodzovkami dole a zatvárame úvodzovkami hore. Názvy predmetov píšeme obyčajne len s prvým veľkým začiatočným písmenom angličtina používa tzv. Proper Case kde každé slovo v Názve Predmetu či Mene Postavy začína veľkým písmenom. Toto pravidlo treba rešpektovať pri triedení grafiky či tvorbe zoznamu s atribútmi všetkých postáv a predmetov. Pri číselných atribútoch platí, že angličtina používa desatinu bodku, a pri vysokých číslach si treba dávať pozor na špecifiká ako miliarda – bilión.

Poučenie druhé Základnými štrukturálnymi prvkami obsahu wiki sú: infobox (predmety s atribútmi) , galéria (Obrázky, predmety bez atribútov), a vhodná šablóna, ktorú si treba naprogramovať alebo nájsť na inej wiki. Nedeliteľnou súčasťou každej wiki stránky je značka Kategória bez nej je každá wiki stránka v rámci celku neviditeľná. Kategória stránky môže zároveň poslúžiť ako účinný prvok navigačnej sekcie v rámci Infoboxu.

Štatistici a skladníci majú svoj Microsoft Excel, a wiki editor by si mal ešte skôr ako zaleje rannú kávu nainštalovať Notepad ++, (prípadne editor VIM) osvojiť si prácu s regulárnymi výrazmi v ňom a držať sa ho ako kliešť psa. Ušetrí mu veľa únavnej práce a zachráni ju aj pred výpadkom prúdu či internetového pripojenia. Mimochodom, keď je reč o internetovom pripojení. Mediawiki sa dá inštalovať aj lokálne, ale o tom neskôr.

Poučenie tretie Engine Mediawiki je v jadre linuxový čo znamená, že rozlišuje medzi veľkými a malými písmenami v názve súboru: cervene jablcko.png a Cervene Jablcko.png pokojne môžu byť dva celkom rozdielne obrázky. Každý jazyk má svoje pravopisné pravidlá aj ustálené typografické zvyklosti. Napríklad priamu reč v slovenčine začíname úvodzovkami dole a zatvárame úvodzovkami hore. Názvy predmetov píšeme obyčajne len s prvým veľkým začiatočným písmenom angličtina používa tzv. Proper Case kde každé slovo v Názve Predmetu či Mene Postavy začína veľkým písmenom. Toto pravidlo treba rešpektovať pri triedení grafiky či tvorbe zoznamu s atribútmi všetkých postáv a predmetov.

Pri číselných atribútoch platí, že angličtina používa desatinu bodku, a pri vysokých číslach si treba dávať pozor na špecifikum.